Ønsker du å bli medlem? Legg ved: Fullt navn, Adresse, Tlf nr og E-mail adresse ved søk om medlemskap. Medlemskap koster kr. 250,- pr. år
Er man ikke registrert på Origo kan man sende info til grenland.fotoklubb@gmail.com

27/1-2014

Årsmøte 2014

Årsmøte GFK Januar 2014

1) Kjetil åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.

2) Knut stålhane velges til møteleder, Terje Lauritsen velges til referent.

3) Saksliste ble opplest og vedtatt uten kommentarer.

4) Roger gjennomgår årsberetning for 2013

5) Lisbeth F. A. gjennomgår regnskapet for 2013

6) Linda Rui og Jan Enger signerer protokoll fra årsmøtet.

7) Det understrekes at regnskapet skal verifiseres av en person i tillegg til kasserer.

8) Ingen større innkjøp til foreningen er planlagt i 2014

9) Valg til styre
Formann: Cathrine Nyberg 1 år Roger Larsen ikke på valg
Styremedlem 1: Lisbeth F. A. 2år
Styremedlem 2: Terje Lauritsen 2år
Styremedlem 3: Tone Lise 1 år
Varamedlem 1: Terje Kofstadmoen 1år
Varamedlem 2: Edgar Larsen 1 år
Valgkommite : Linda Rui 2 år

10) Cathrine Nyberg takker for tilliten, og overrekker gave til avtroppende formann Kjetil

11) Årets bilder i alle kategorier, 16 stk innleverte, vinner er Terje Kofstadmoen

12) Årets fotograf valgt ut blant 17 medlemmer, vinner ble Cathrine Nyberg

13) Årsmøte avsluttes med pizza og sosialt samvær.

Vist 185 ganger.