Ønsker du å bli medlem? Legg ved: Fullt navn, Adresse, Tlf nr og E-mail adresse ved søk om medlemskap. Medlemskap koster kr. 250,- pr. år
Er man ikke registrert på Origo kan man sende info til grenland.fotoklubb@gmail.com

14/2-2011

14.02.2011
Sted: Jonas B. Gundersen
Tid: 18:30
Tilstede: Bjørg, Bettine, Ole Ferdinand, Steinar, Roger, Olav, Kjetil, Ottar og Martin
Årsmøtet ble satt og åpnet av Roger. Sakslisten ble lest opp og godkjent.
Som ordstyrer ble Bjørg foreslått og vedtatt.
Kjetil leste opp årsmelding for 2010.
Det var kommet inn to forslag/tillegg til vedtektene til årsmøtet, disse var det Bettine som
hadde innlevert og leste opp:
• Tillegg til vedtekt kontingent: Ved betaling av kontingent godtas Grenland Fotoklubb’s reglement og vedtekter
• Tillegg til vedtekt kontingent: Innbetalt kontingent og donerte gaver er Grenland Fotoklubb’s eiendom og tilbakebetales/tilbakeleveres ikke ved avslutning av medlemskap.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.
Bettine tok oss videre til punktet budsjettet for 2011, her har styret foreløpig ingen bestemte planer.
Vi er en nystartet klubb og har foreløpig ikke mye midler å rutte med. Vi tar medlemsmøter på diskusjon av store nyervervinger/større forbruk av kassa, fortløpende ved behov.
Mindre utgifter/innkjøp bestemmer styret.
Gjenvalg av styre for kommende år ble enstemmig vedtatt.
Siste punkt på sakslista var endring av møtekveld. Her ble det diskutert frem og tilbake, mye gode forslag kom. Resultat:
Årsmøtet gir styret fyllmakt til å gjennomgå sak og involvere medlemmene, for så
å ta avgjørelsen om endring av møtekveld.
Årsmøtet ble avsluttet.
Etter årsmøtet gikk praten videre om forslag til neste utflukt. Det ble foreslått kveldstur/
Måne-fotografering alternativt fototur i sentrum kveldstid.
Styret noterte seg mange godt tips og forslag som kom i løpet av kvelden og tar disse med seg til
de neste styremøtene. Forslag til endringer av vedtekter leveres styret før neste årsmøtet eller
i forbindelse med ekstraordinært årsmøte, dersom medlemmene skulle kreve et i løpet av året.
Vanlig diskusjon rundt klubbdrift behandles av styret.

Vist 173 ganger.