Ønsker du å bli medlem? Legg ved: Fullt navn, Adresse, Tlf nr og E-mail adresse ved søk om medlemskap. Medlemskap koster kr. 250,- pr. år
Er man ikke registrert på Origo kan man sende info til grenland.fotoklubb@gmail.com

31/1-2012

Årsmøte 31/1-2012
Sted: EFD, Skien
Kl: 18:30

Møtet ble åpnet og satt av formann Roland Hasseleid. Vi var 12 stk fremmøtte.
Kjetil Andre Edstrøm ble valgt som ordstyrer. Referent Bettine Rom.

Sakslisten ble gjennomgått og godkjent. Ingen hadde noe til eventuelt-punktet.

Årsberetningen for 2011 ble delt ut og lest opp av Roland.
Regnskapet for 2011 bleelt ut og forklart av Bettine og ble godkjent.
Kontingenten ble diskutert og beholdes, eventuelt endres/settes neste årsmøte for 2013.
Innkjøp ble diskutert, styret foreslo å kjøpe prosjektor, som ble godkjent.

Innkomne forslag ble gjennomgått av Bettine (se forum for saksliste)
Punkt 1 endring §9 ble nedstemt, gjeldene vedtekt beholdes. (årsmøtet ledes av valgt dirigent)
Punkt 2 endring §11 enstemmig godkjent (styret konstituerer vervene/funksjonene sine selv)
Punkt 3 tillegg §11 enstemmig godkjent (på årsmøtet velges formann, styremedl og varaer…..)
Punkt 4 tillegg §13 enstemmig godkjent (styret består av minst 4 medlemmer og 2 varaer)
Punkt 5 endring §13 enstemmig godkjent (lengde på vervene i styret)
Punkt 6 endre §8 enstemmig godkjent (forslag være styre i hende, i stedet for sendes senest….)

Ordet ble gitt til formann i valgkomitee Olav Wærstad. som tok for seg valgene, først av ny formann

Enstemmig flertall til kanditat Kjetil Andre Edstrøm.
2 nye styremedlemmer ble enstemmig valgt inn:
Steinar Aardalen Frydenlund og Lisbeth Felida Andersen.
2 nye varamedlemmer ble enstemmig valgt inn: Tore Skifjeld og Cathrine Granly Nyberg.
Styret består nå av 4 styremedlemmer og 2 varaer.

Roger Larsson og Bettine Rom sitter i ett år til for å få rett rullering på styremedlemmer og når de er på valg. Styremedlemmer sitter i 2 år om gangen, varaer og formann i 1 år.

Valgkomiteen består av Olav Wærstad og Anne Karina Alsvik .

Roland Hasseleid ble takket for sitt verv som formann og tok ordet og forklarte litt rundt sitt valg om å trekke seg og takket for seg selv.

Valg av årets bilde og presentasjon av årets fotograf for 2011 ble foretatt.
Årets fotograf ble Lisbeth Felida Andersen med 56 poeng.
Årets bilde valg ble gjennomført og vinnerbildet ble tatt av Endre Gorm Hansen.
Gravert glasspremie tildeles.

Protokollen ble signert av referent Bettine Rom og medlem Knut Stålhane.

Møtet hevet.

Vist 261 ganger.